Metoda Ortograffiti

Ortograffiti – metoda stosowana w tysiącach szkół w całej Polsce! Skuteczność potwierdzona w praktyce. Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Czytaj więcej

Biblioteka Ortograffiti

Ogromne bogactwo materiałów dla nauczyciela: przewodniki, programy, narzędzia diagnozy, bajki terapeutyczne do posłuchania, ocena rodzicielska…
Czytaj więcej

Akademia Ortograffiti

Internetowe kursy doskonalące dla nauczycieli. Przygotowane przez uznanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, metodyki. Certyfikowane przez PTD.
Czytaj więcej