Metoda Ortograffiti – Klasy I-III

Ortograffiti z Bratkiem

Ortograffiti z Bratkiem to metoda pracy z uczniami klas I-III wymagającymi wsparcia w nauce czytania i pisania. Uczy przez zabawę, bo to najskuteczniejszy sposób uczenia się w tym wieku. Bohaterem Ortograffiti jest Bratek – przewodnik i przyjaciel dzieci. Właśnie Bratek sprawia, że dzieci kochają Ortograffiti, a nauka staje się dla nich przyjemnością.

Poznajcie Bratka

Metoda Ortograffiti jest zalecana dzieciom...

Dziecko

niedostymulowanym dydaktycznie

Dziecko

z ryzykiem dysleksji

Dziecko

z problemami wychowawczymi

Dziecko

z obniżoną koncetracją uwagi

Dziecko

nadpobudliwym

Innowacyjność Metody Ortograffiti

Ikona

Uczenie się wielozmysłowe

Dziecko uczy się, korzystając ze wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, a także węchu i smaku.

Ikona

Czytanie z syntezą

Dziecko uczy się czytania metodą ślizgania i metodą sylabową

Ikona

Wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego

Dziecko wspólnie z Bratkiem – bohaterem bajek terapeutycznych – uczy się nazywać uczucia i rozwiązywać trudne problemy emocjonalne.

Ikona

Systematyczna ocena postępów

Dziecko uzyskuje informacje o swoich postępach, a rodzice mogą na bieżąco śledzić jego pracę.

Ikona

Oryginalne pomoce tereapeutyczne

Dziecko pracuje z nowatorskimi, sprawdzonymi w praktyce pomocami terapeutycznymi.

Ortograffiti z Bratkiem dla ucznia to…

 • dwa zeszyty ćwiczeń do każdej klasy – część pierwsza i część druga,
 • karty pracy domowej i oceny postępów dziecka,
 • teczka do przechowywania materiałów.

 

Ortograffiti z Bratkiem dla nauczyciela to…

 • przewodnik dla nauczyciela, a w nim: ramowy program terapii, rozkład materiału z planem wynikowym, zestaw dodatkowych ćwiczeń terapeutycznych, 32 scenariusze 45-minutowych zajęć,
 • gotowe prezentacje multimedialne na każde zajęcia,
 • narzędzia do diagnozy trudności i oceny postępów oraz kwestionariusz mocnych stron ucznia,
 • bank pomysłów na projekty edukacyjne: POBIERZ PROJEKTY.

Metoda Ortograffiti z Bratkiem

 • usuwa objawy trudności szkolnych,
 • kształtuje gotowość do nauki,
 • wykorzystuje potencjał uczniów,
 • doskonali umiejętność czytania i pisania,
 • nowatorsko wykorzystuje stymulacje zmysłowo-ruchowe.
Grafika

Porady praktyczne

Zajęcia powinny:

 • odbywać się w gabinecie terapii lub odpowiednio wyposażonej sali lekcyjnej,
 • być przeprowadzane systematycznie, gdyż metoda tylko wówczas jest skuteczna,
 • uwzględniać wszystkie fazy efektywnej terapii zgodnie ze scenariuszem zajęć,
 • realizować zasadę indywidualizacji pracy, co oznacza, że dobór ćwiczeń oraz czas przeznaczony na ich realizację powinny być dostosowane do potrzeb uczniów.

A ponadto:

 • Przed zajęciami warto uważnie przeczytać scenariusz i wybrać zabawy i ćwiczenia. Ułatwi to dalszą pracę i pozwoli uniknąć błędów. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z kartą postępów i ustalenie, które ćwiczenia trzeba koniecznie wykonać z dziećmi.
 • Przed przystąpieniem do pisania można wykonać „masażyk całej ręki”, szczególnie wtedy, gdy napięcie mięśni ręki jest zbyt duże i uniemożliwia swobodne pisanie.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń warto przypomnieć dzieciom o przyjęciu prawidłowej postawy ciała i właściwym sposobie trzymania przyboru do pisania.
 • Po wykonaniu ćwiczeń warto omówić efekty pracy, podkreślamy mocne strony.

 

Zajęcia na podstawie Metody Ortograffiti najlepiej prowadzić w formie Klubów Ortograffiti.