Program Mobilne Ortograffiti

Mobilna szkoła to platforma rozwojowa dla nauczycieli. Znajdują się tutaj certyfikowane programy stworzone dla nauczycieli i przez nauczycieli. Wśród nich Program Mobilne Ortograffiti.

Dzięki realizacji programu Mobilne Ortograffiti:

  • wdrożysz nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  • zapewnisz profesjonalną pomoc uczniom wymagającym wsparcia w uczeniu się czytania i pisania,
  • zdobędziesz nowe kompetencje, niezbędne do awansu zawodowego,
  • zyskasz nowe narzędzia, w tym multimedialne prezentacje do prowadzenia zajęć,
  • otrzymasz wsparcie w grupie facebookowej – Klub Ortograffiti,
  • zrealizujesz zadania wynikające z rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • otrzymasz Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Program Mobilne Ortograffiti jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych. Rozwija kompetencje niezbędne do awansu nauczyciela w zakresie:

  • kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Grafika