Rekomendacje nauczycieli

Nauczyciele polecają Metodę Ortograffiti

 

Od kilkunastu lat wykorzystuję Metodę Ortograffiti w pracy z dziećmi nie tylko na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, ale również na lekcjach. Pozwoliła mi ona nauczyć czytania i pisania dzieci mające największe trudności w opanowaniu tych umiejętności. Moi uczniowie uwielbiają Bratka, jego przygody i, jak je nazywają, „Bratkowe wyzwania”. Nie wyobrażam sobie pracy bez Metody Ortograffiti.

Jolanta Midor, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach

 

Polecam Metodę Ortograffiti wszystkim nauczycielom, którzy chcą w sposób ciekawy i efektywny prowadzić zajęcia z uczniami mającymi problemy w nauce czytania i pisania lub chcą wprowadzić w swojej szkole innowację pedagogiczną. Jest to metoda praktyczna, uczniowie bardzo angażują się w realizację różnych projektów i czują dumę z efektów swojej pracy. Również ćwiczenia są dostosowane do potrzeb uczniów, angażują wszystkie ich zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Metoda Ortograffiti podnosi motywację do nauki, sprawia, że uczniowie czerpią z niej radość, bo nauka poprzez zabawę to najlepsza nauka. Młodsi klubowicze kochają Bratka – jego bajki terapeutyczne są nieodłącznym elementem zajęć i pomagają dzieciom rozpoznawać swoje emocje i rozmawiać o swoich uczuciach. Stosowanie Metody Ortograffiti daje nie tylko korzyści uczniom, ale i nauczycielom. Widząc zaangażowanie dzieci, ich chęci do pracy, nauczyciel ma ogromną satysfakcję i utwierdza się w przekonaniu, że warto było założyć Klub Ortograffiti i wprowadzić innowacyjną metodę w pracy z uczniami. Dlatego, jeśli szukasz ciekawej formy pracy z uczniami mającymi różne problemy, czy to emocjonalne, czy też z nauką pisania, czytania lub mówienia, to koniecznie zacznij pracować Metodą Ortograffiti, zostań Animatorem i załóż Klub w swojej szkole. Naprawdę warto!

Ewelina Rybicka, Szkoła Podstawowa w Czerniczynie

 

Metodą Ortograffiti w edukacji wczesnoszkolnej pracuję od trzech lat. Jest to metoda, która pozwala dzieciom pokonywać trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych, czyli czytania i pisania, oraz pomaga uporać się z ortografią. Bardzo pomocne zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli są zeszyty ćwiczeń dedykowane na każdy poziom nauczania. W zależności od potrzeb mamy również do dyspozycji inne zeszyty ćwiczeń, np. do kaligrafii. Uczniom na zajęciach towarzyszy pacynka Bratka, która pomaga  szczególnie dzieciom nieśmiałym i wycofanym. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dodatkowych i chętnie włączają się w dodatkowe projekty z Bratkiem. Pracując tą metodą (wykorzystując zeszyty ćwiczeń), w prosty sposób można analizować postępy, jakie dzieci robią, a tym samym stworzyć adekwatną do ich możliwości ocenę efektywności i skuteczności prowadzonych zajęć.

Mariola Rzeczkowska, Szkoła Podstawowa w Sońsku

 

Metodę Ortograffiti cenię szczególnie, gdyż jest opracowana jest przez zespół ekspertów, którzy czuwają nad jej atrakcyjnością oraz dbają o aktualność treści dostosowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto stanowi cenny oraz gotowy materiał dla nauczycieli/terapeutów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Postać Bratka jest uwielbiana przez najmłodszych uczestników, a jego perypetie i przygody często przestawiają życie codzienne dzieci w szkole. Poprzez serię Ortograffiti oraz odpowiednio dobrane treści nauczyciel akcentuje mocne strony uczniów, wzmacnia ich samoocenę oraz podnosi poczucie własnej wartości. Zadania zawarte w ćwiczeniach oraz ich poziom trudności umożliwia uczestnikom osiągnięcie sukcesu, przez co dzieci kompensują sobie słabe strony. Cennym materiałem są karty pracy w formie zadań domowych, co umożliwia utrwalanie materiału w domu oraz wpływa na efektywność prowadzonej terapii. Bardzo polecam Metodę również w pracy, ze starszymi uczniami. Podczas zajęć, w celu polisensorycznego utrwalenia poprawnej pisowni często wykorzystuję karty ortomagiczne opracowane przez autorki p. Martę Bogdanowicz i Małgorzatę Rożyńską, które reprezentują Polskie Towarzystwo Dysleksji. Utrwalenie kart wymaga od ucznia zaangażowania wielu zmysłów. Dziecko utrwala wzrokowo poprawny wzorzec graficzny wyrazu, tworzy skojarzenie trudności ortograficznej z przedstawieniem graficznym danego wyrazu, a także utrwala sobie jego „melodię kinetyczną”, wodząc palcem po wzorcowo zapisanych wyrazach. Proponowane gry „memory”, „bingo” uatrakcyjniają zajęcia i przyczyniają się do łatwiejszego zapamiętywania pisowni trudnych wyrazów.

Ewelina Kaczmarek, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie

 

Od kilku lat pracuję w klasach 1–7, wykorzystuję w swojej pracy ćwiczenia Ortograffiti. Dzieci bardzo chętnie wykonują zadania w ćwiczeniach, ponieważ są one czytelne i kolorowe. Jest oczywiście Bratek, który zawsze pomaga i dodaje pewności. Czytając bajki, niejednokrotnie uczniowie utożsamiają się z bohaterem, który podpowiada im gotowe rozwiązania trudnych sytuacji. Z tego powodu są chętnie czytane przez dzieci, a wybrane bajki nawet kilka razy. Dla każdej klasy przeznaczone są dwie części ćwiczeń. Nauczyciel ma zatem możliwość wykorzystania dwóch części, a w przypadku jednej godziny tygodniowo może dopasować dany poziom do umiejętności dzieci, wykorzystując tylko jedną część. Z drugiej rodzice często korzystają w domu. Wybrani rodzice korzystają również z kart pracy, które dziecko zabiera do domu z zajęć. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest dobór ćwiczeń, które powodują, że dziecko odnosi sukces. Ćwiczenia usprawniają różne sfery, dodatkowo umiejętne ułożenie powoduje, że dzieci nie męczą się, a ilość zadań pozwala na ich wykonanie na jednej lekcji. Proste i krótkie polecenia powodują, że uczniowie podejmują wyzwanie samodzielnego wykonania zadania, co ich bardzo motywuje do dalszego działania, dodając pewności siebie. Zadowoleni są również rodzice, którzy widzą efekty naszej pracy, a rodzice nowych uczniów wiedzą, jakie ćwiczenia mają kupić – tylko Ortograffiti.

Iwona Dymowska, Zespół Szkół w Otrębusach

 

Ortograffiti z Bratkiem to super rzecz.
W każdej szkole musicie je mieć.
My z doświadczenia własnego wiemy, że z Bratkiem łatwiej trudności w nauce pokonujemy.
Gdy problem jakiś się w klasie pojawia,
Bratek szybciutko wszystko naprawia.
I jeszcze słuchajcie, wcale nie żartuję,
On ciągle z nami sobie podróżuje.
My z Bratkiem, Bratek z nami.
Jesteśmy fajnymi kompanami.

 

Katarzyna Staniszewska, Szkoła Podstawowa im. kadm. X. Czernickiego w Pogórzu

 

Metoda Ortograffiti daje dużo korzyści nauczycielom, ale przede wszystkim zapewnia profesjonalną pomoc uczniom. Metoda to zestaw różnorodnych ćwiczeń oraz pomocy dla wszystkich uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, a szczególnie jest zalecana uczniom niedostymulowanym dydaktycznie i środowiskowo, z dysleksją, z dysgrafią, z dysortografią. Metoda Ortograffiti jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Dzięki tej metodzie nauczyciel może indywidualizować pracę z uczniami, pomagać uczniom krok po kroku przezwyciężać trudności dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a przede wszystkim przełamywać wśród uczniów niechęć do czytania. Z roku na rok coraz więcej nauczycieli oraz uczniów korzysta z Metody Ortograffiti, co świadczy o efektywności tej metody. Metoda rozwija u uczniów umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści, umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym, umiejętność poprawnego mówienia, funkcje percepcyjno-motoryczne, sferę emocjonalną i społeczną, motywację do nauki, zainteresowania, mocne strony. Jest to metoda uniwersalna, ponieważ może być realizowana przez każdego nauczyciela: specjalistę i niespecjalistę na każdych zajęciach: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, lekcyjnych i innych. Każdy nauczyciel może skorzystać z kursów Mobilnej szkoły i pomocy z Multiteki Ortograffiti. Podsumowując, dzięki Metodzie Ortograffiti nauczyciele zyskują nowe kompetencje, nowe narzędzia niezbędne w prawidłowej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast uczniowie są zmotywowani do intensywnej pracy, pokonując trudności w uczeniu się w przyjemny sposób.

Weronika Gądek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej

 

Korzystam z materiałów proponowanych przez Ortograffiti podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z uczniami w różnym wieku. Ćwiczenia z zakresu doskonalenia grafomototyki oraz obrazki do kolorowania są jednymi z ulubionych wśród młodszych uczniów, z kolei starsi uczniowie preferują zadania, które pomagają zapamiętać zasady pisowni poszczególnych wyrazów z trudnością ortograficzną. Ćwiczenia można również swobodnie wykorzystywać w pracy z uczniami nieposiadającymi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, celem utrwalania poznanych podczas lekcji wiadomości. Ciekawe treści opowiadań, jak również przyjemna dla oka grafika to kolejne elementy, dla których warto korzystać z serii Ortograffiti Wydawnictwa Operon. Szczerze polecam wszystkim tym nauczycielom, którzy jeszcze się wahają, czy warto wzbogacić swój warsztat pracy o serię zeszytów Ortograffiti.

Magdalena Żurawska, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie

 

Polecam Metodę Ortograffiti wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz ich uczniom. Zeszyty ćwiczeń są atrakcyjne graficznie i merytorycznie, a ich treść integruje różne rodzaje aktywności w spójną całość. Wypełniając je, nuda nigdy nam nie grozi, zamieńmy zajęcia w fascynującą przygodę. Skorelowanie zadań z projektami, które wykonujemy w ramach Klubu Ortograffiti, sprawia, że motywacja uczniów wciąż wzrasta. Łączą przyjemne z pożytecznym, usprawniając funkcje percepcyjno-motoryczne oraz rozwijając swoje zainteresowania. Podczas spotkań Klubu niemożliwe staje się możliwe, a żaden pomysł nie jest zły. Sala lekcyjna zamienia się w dowolne miejsce na Ziemi, a jedyne, co nas ogranicza, to nasza wyobraźnia. Rozwiązujemy zagadki ortograficzne, matematyczne czy ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem, wychodząc poza schematy, np. w postaci pokoju zagadek, czyli escape roomu. Wykorzystujemy również technologie komunikacyjno-informacyjne, aby wszechstronnie się rozwijać, a efekty naszej pracy możemy wykorzystać w przyszłości. Metoda Ortograffiti pozwala podejmować nowe wyzwania, jest elastyczna i kreatywna. Sprawdźcie sami i otwórzcie drzwi szkoły na nowe możliwości!

Magdalena Palacz, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu

 

Na spotkaniach w Klubie Ortograffiti cieszymy się, że jesteśmy razem. Wspólnie się uczymy i bawimy. Tworzymy projekty, dzielimy się wynikami pracy z innymi. Z pożytkiem i wesoło spędzamy razem czas. Nauka nie musi być nudna!

Wiesława Jechalke, Szkoła Podstawowa nr 61 w Poznaniu

 

Metoda Ortografitti z Bratkiem jest wspaniałą pozycją dydaktyczną, która w przejrzysty i ciekawy sposób pomaga uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu niwelować zaburzone funkcje. Pozycje książkowe prezentują wiele pomysłów na utrwalanie zdobytych już wiadomości, czy też ćwiczeń korygujących trudności. Bratek, tytułowy bohater publikacji, w ciepły i serdeczny sposób przeprowadza dzieci przez kolejne strony ćwiczeń, wspierając i motywując do pokonywania trudności. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z ćwiczeń, spędzając miło czas na zadaniach, które są tak zróżnicowane, że na zajęcia nie wkradnie się ani chwila monotonii. Utrwalanie tak trudnych często dla dzieci umiejętności czytania i pisania staje się przyjemnym treningiem i co najważniejsze pomaga zdobywać sukcesy w edukacji. Szczerze polecam pracę z Ortografitti wszystkim nauczycielom i terapeutom. Zajęcia, które poprowadzą z użyciem tych zestawów ćwiczeń, staną się atrakcyjne i co najważniejsze – przyniosą sukces podopiecznym.

Agnieszka Szynalewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chojnicach

 

Polecam Metodę Ortograffiti innym nauczycielom, ponieważ jest bardzo dobrze opracowana. Pozwala odkryć w każdym dziecku jego mocne i słabe strony. Jest okazją do obserwacji postępów i oceny tego, nad czym trzeba jeszcze popracować. Bogactwo zasobów pozwala na dostosowanie zakresu materiału do potrzeb uczniów. Cenię zróżnicowane materiały, uporządkowane treści rozwijające określone umiejętności. Metoda Ortograffiti sprawdza się zarówno w pracy samodzielnej w domu, jak również w pracy z większą grupą.

Beata Głowiak, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie

 

Seria Ortograffiti jest nam dobrze znana już od jakiegoś czasu. Ciekawe zadania przedstawione w przystępny sposób. Różnorodność i ciekawa forma. Korzystamy w walce z dysleksją, a niektóre zadania także wykorzystuję w nauce dziecka z niedosłuchem. 

Magdalena Polkowska, świetlica socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach

 

Metoda Ortograffiti od lat zapewnia moim uczniom sukces, pozwala wykorzystać cały ich potencjał płynący z wielu zmysłów, dlatego każdy uczestnik zajęć terapeutycznych z pewnością wzmocni wiarę w siebie. Doskonale opracowane zeszyty ćwiczeń, ciekawe pomoce dydaktyczne i wsparcie metodyczne dla nauczycieli pozwala na komfortową pracę, z której satysfakcję czerpią nie tylko terapeuci, ale i rodzice, a przede wszystkim uczniowie. Wszystkie dzieci zasługują na radość i uśmiech – tym młodszym może dopomóc Bratek. Zajęcia z nim są interesujące i zabawne. Jeśli napotkacie w szkole na problemy, Bratek z pewnością pomoże wam je rozwiązać. To przyjaciel, który lubi i nagradza wszystkie dzieci – niezależnie od ich umiejętności. Ortograffiti dla nieco starszych i Ortograffiti z Bratkiem to fascynująca przygoda!

Sylwia Linek, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

 

Korzystam z Metody Ortograffiti już od 6 lat. To nieoceniona pomoc dla nauczyciela/terapeuty w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się. Jej elementy wykorzystuję również w pracy z całą klasą w czasie zajęć edukacyjnych. Barwne, estetyczne ilustracje sprawiają, iż uczniowie są żywo zainteresowani zajęciami i z chęcią wykonują zadania, które do tej pory sprawiały im duże trudności. Metoda Ortograffiti nie zaniedbuje sfery emocjonalnej dziecka. To zadania, które pomagają usprawniać zaburzone funkcje oraz ułatwiają uczniom nazywanie emocji, radzenie sobie z trudnościami.  Z Bratkiem każdy problem staje się mniejszy i łatwiej go pokonać. Alfabet sensoryczny – to absolutny hit w czasie wprowadzania liter w klasie 1. Moi uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejną literę, ciekawi, co tym razem pojawi się na ilustracji.

Marta Trzewiczek, Szkoła Podstawowa nr 26 w Częstochowie

Metoda Ortograffiti to kompleksowe, polisensoryczne narzędzie do pracy z uczniem: angażuje wzrok, słuch, dotyk, pobudza myślenie, rozwija mowę, skłania do uwagi i koncentracji. Metoda Ortograffiti wspomaga motywację; dzięki niej zajęcia są ciekawe, a zadania wzbudzają zainteresowanie. Metoda Ortograffiti stopniuje trudności, łatwo dostosować ją do wieku i poziomu ucznia. Metoda Ortograffiti aktywizuje nawet najbardziej zniechęconego ucznia. Metoda Ortograffiti aktywizuje ruchowo, wspomaga technikę czytania. Metoda Ortograffiti jest przyjacielem ucznia.

Liliana Steńko, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich

 

Metoda Ortograffiti pozwala na inne, nowe spojrzenie na zagadnienia ortograficzne. Ortografia staje się kolorowa, wesoła i zabawna. Nie kojarzy się już dzieciom z dyktandami i przepytywaniem. Dzięki Metodzie Ortograffiti zmieniamy podejście uczniów, umożliwiamy im wszechstronny rozwój, a jednocześnie nadal pamiętamy o tak ważnych zagadnieniach ortograficznych. Z Ortograffiti nudę zamieniamy w świetną zabawę!

Kinga Łusiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Korczaka we Wronkach

 

Metodą Ortograffiti pracuję z moimi uczniami od kilku lat. Wykorzystuję do pracy książki z serii Ortograffiti „Czytam, rozumiem, piszę” oraz „Od dysgrafii do kaligrafii”. Uczniowie lubią pracować z tymi zeszytami ćwiczeń, ponieważ są kolorowe i zawierają ciekawe, opracowane bardzo pomysłowo zadania. Dodatkowy atut to ćwiczenia, które przeznaczone są do wykonania w grupie, co stanowi świetne urozmaicenie zajęć. Moi uczniowie wprost uwielbiają te zadania grupowe. Dzięki temu, że pracujemy na bazie książek Ortograffiti, nie muszę samodzielnie wymyślać zadań, szukać, kserować, zdobywać, bo wszystko mam gotowe. Zauważyłam, że po kilku miesiącach pracy u dzieci poprawia się znajomość reguł ortograficznych oraz podnosi się poziom graficzny pisma. Jestem bardzo zadowolona i polecam serię Ortograffiti wszystkim, którzy poszukują ciekawych form pracy z uczniami.

Anna Poleszak, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

 

Zeszyty i Metodę Ortograffiti znamy i cały czas doceniamy. Zawsze podziwiamy, bo sukcesy osiągamy. Często na zajęciach korzystamy i super się bawimy. Nigdy się nie nudzimy. Bratek z nami jest, wspiera i rozwesela każdego do żywego. Pomysłów i inspiracji wiele, wykorzystujcie przyjaciele.

Alicja Maczużak, Szkoła Podstawowa w Bukowsku

 

Ortograffiti i Klub Przyjaciół Bratka to świetne metody do pracy z uczniami. Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania lub którym trudno nadążyć za tokiem lekcji, przychodzą na zajęcia do swojego przyjaciela – Bratka z uśmiechem, a nie dlatego, „że są gorsze i muszą ćwiczyć”. Jest to ciekawa alternatywa dla zajęć szkolnych. Gotowe ćwiczenia są też dużym ułatwieniem dla osoby prowadzącej zajęcia. Oprócz zadań „książkowych”, można stosować też ćwiczenia ruchowe nawiązujące do tematyki. Polecam metodę. 

Klaudyna Kopiniak, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie

 

Moja przygoda z Metodą Ortograffiti zaczęła się dopiero w tym roku szkolnym. Dzięki zeszytom Ortograffiti dzieci na zajęciach chętnie poznają tajniki ortografii. Nie jest to łatwe, gdyż są to dzieci z problemami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Wprowadzając kilka projektów, zauważyłam u dzieci znaczną poprawę sprawności funkcji wzrokowo-przestrzennych, grafomotorycznych oraz słuchowo-językowych. Ogromną radość sprawia im tworzenie na przykład własnych słowników ortograficznych. Z całego serca polecam tę metodę.

Sylwia Kula-Kaczmarek, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

 

Żółw w rzece pływa, u lwa bujna grzywa.
W klasie jak w zoo. Ortografia? – Po co nam to?!
Bratek poradzi, błędy nie będą już wadzić. 
Każdy pozna zasady, łatwo załatwi sprawy.
W gąszczu fauny i flory niestraszne będą potwory – żadne byki i językowe chochliki.
Z Bratkiem zostaniemy asami Ortograffiti.

Beata Łusiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu

 

Witam, Metodą Ortograffiti pracuję w klasach 1–3. Zeszyty ćwiczeń są bardzo pomocne podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zawierają wszystko to, co niezbędne:) Zajęcia zaczynamy od bajki terapeutycznej (uczniowie je uwielbiają), następnie nazywamy emocje i próbujemy przypomnieć sobie sytuacje, w których je odczuwaliśmy. W zeszytach zawarte są ćwiczenia usprawniające wszystkie zaburzone funkcje, możemy wybierać między nimi, dopasowując je do potrzeb naszych uczniów. Praca Metodą Ortograffiti to nauka przez zabawę. Nie musimy szukać dodatkowych ćwiczeń, bo wszystkie mamy jak na dłoni w zeszytach ćwiczeń. Karty postępów i karty pracy domowej dołączone do zeszytów ćwiczeń ujmują mi pracy:), a uczniom pomagają dokonać samooceny. Dzieci zyskały też nowego przyjaciela – Bratka (trzeciaki często są smutne, że muszą się z nim żegnać). Zdecydowanie polecam Ortograffiti:)

Karolina Laskowska, Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Strzelców Konnych w Śniadowie