Seria Ortograffiti dla młodzieży znowu dostępna


Seria Ortograffiti dla młodzieży w wieku 13-18 lat znowu dostępna

Seria Ortograffiti zwana serią “niebieską” (dawniej adresowana do uczniów gimnazjum oraz liceum/technikum) przez kilka lat nie była wydawana. Jednak w związku z licznymi apelami nauczycieli, że nadal jest potrzebna, postanowiliśmy ją wznowić.

Rozpoczęliśmy od dwóch najbardziej popularnych zeszytów:

  • Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem (rz i ż, u i ó) – opiera się na materiale wyrazowym skoncentrowanym wokół pisowni rz i ż oraz u i ó;
  • Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem (ch i h, ą i ę, ji i ii) – wykorzystuje wyrazy z ch i h, rz i ż, ji i ii.

                                                                                       

Obie publikacje zawierają ćwiczenia rozwijające umiejętności kluczowe, wymagane podczas wszystkich egzaminów, takie jak płynne czytanie i czytanie ze zrozumieniem na pięciu poziomach rozumienia: dosłownym, interpretacyjnym, krytycznym i twórczym. Mają też walor terapeutyczny, czyli rozwijają wszystkie procesy poznawcze uczestniczące w uczeniu się, a zwłaszcza funkcje słuchowo-językowe.

Zeszyty ćwiczeń świetnie się nadają do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Uczeń może też z nich korzystać samodzielnie, pracując w domu.

NOWOŚĆ! Przy każdym ćwiczeniu i dyktandzie umieszczono kod QR do nagrania, aby uczeń mógł je sprawnie odnaleźć i odtworzyć. Czytają profesjonalni aktorzy, wykwalifikowani do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zeszyty ćwiczeń można zakupić pojedynczo i w zestawie.