Seria Ortograffiti dla młodzieży – kup ze zniżką

Egzaminy tuż, tuż, a czytanie ze zrozumieniem i poprawne pisanie wciąż pozostawiają wiele do życzenia? Z drugiej strony pozostało jeszcze kilka miesięcy, które wiele mogą zmienić pod warunkiem, że… uczniowie wdrożą codzienny 15-minutowy trening.

Dla uczniów:

👉 z dysleksją – trening czytania ze zrozumieniem z serią Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem;

 

👉 z dysortografią – trening poprawnego pisania z utrwalaniem zasad ortograficznych z zeszytami ćwiczeń Ortograffiti. Pisownia wyrazów z ó i u, Ortograffiti. Pisownia wyrazów z ch i h, Ortograffiti. Pisownia wyrazów z rz i ż; Ortograffiti. Pisownia wyrazów z ą i ę oraz ji, ii;

👉 z dysgrafią – trening czytelnego pisania z zeszytem ćwiczeń Ortograffiti. Ćwiczenia grafomotoryczne.

Forma pracy – samodzielny trening ucznia w domu; nauczyciel sprawdza efekty raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie.

DO 17 MARCA DODATKOWY 10% RABAT – Z UŻYCIEM KODU 4XM1318O10% – NA ZAKUP ZESZYTÓW Z SERII ORTOGRAFFITI DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13–18 LAT PRZY ZAKUPIE CO NAJMNIEJ 4 ZESZYTÓW TEGO SAMEGO TYTUŁU LUB RÓŻNYCH. KOD WAŻNY TYLKO TUTAJ.