30 lat PTD i 20 lat Ortograffiti

Nasze drogi spotkały się 20 lat temu.

Wtedy Wydawnictwo Operon zwróciło się do Pani Profesor Marty Bogdanowicz – honorowej przewodniczącej PTD – o konsultację nowatorskiego programu edukacyjno-terapeutycznego o nazwie ORTOGRAFFITI. Kolejnym krokiem była rekomendacja PTD dla Ortograffiti. Nasza przyjaźń, wyrażająca się we wzajemnym wsparciu i współpracy trwa do dziś. Jej owocami są serie Ortograffiti do klas I-III, IV-VI i VII-VIII. Wspólnie pomagamy dzieciom i młodzieży wymagającym wsparcia w trudnej sztuce czytania i pisania.

Spotkajmy się razem – nauczyciele i specjaliści działający w szkołach na rzecz dzieci wymagających wsparcia, członkowie Polskiego Towarzystwa Dysleksji i twórcy Ortograffiti – na jubileuszowej konferencji PTD. Cieszmy się z bycia razem i wspólnych przedsięwzięć.

 

Jesteśmy różni, jesteśmy razem – od 30 lat pomagamy

9 października spotykamy się, by świętować jubileusz Polskiego Towarzystwa Dysleksji. To niewątpliwie największe wydarzenie roku 2021 organizowane przez PTD dla nauczycieli, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedów, psychologów, zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z dysleksją.

Wydawnictwo Operon – twórca Ortograffiti – jest partnerem tego wydarzenia, bo tematyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nam bliska. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami wielu przedsięwzięć, które wspierają szkoły w niesieniu pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, a także matematyki. Ostatnimi czasy w szkołach pojawiły się Kluby Ortograffiti,które zastąpiły zajęcia wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne, by budować moc uczestniczących w nich dzieci, a nie ich etykietować. Kluby są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodną z rozporządzeniem MEiN. Wiele szkół wdraża je w formie innowacji pedagogicznej. Więcej o klubach mogą Państwo przeczytać tutaj.

Kluby to nie wszystko. Nauczyciele od 10 lat doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w kursach Akademii Ortograffiti. Rozwijają swój warsztat pracy, korzystając z doświadczeń i pomysłów wybitnych znawców i praktyków terapii pedagogicznej, takich jak Renata Czabaj, Małgorzata Rożyńska, Marta Badowska czy Izabela Mańkowska. Wkrótce kolejne pomysły na doskonalenie i realizację nowoczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdą się na nowej platformie rozwojowej dla nauczycieli – Mobilna szkoła.

Spotkajmy się razem – nauczyciele i specjaliści działający w szkołach na rzecz dzieci wymagających wsparcia, członkowie Polskiego Towarzystwa Dysleksji i twórcy Ortograffiti  na jubileuszowej konferencji PTD. Cieszmy się z bycia razem i podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Zapisów można dokonać tutaj.