Klub Ortograffiti

ZOSTAŃ ANIMATOREM ORTOGRAFFITI I ZAŁÓŻ KLUB ORTOGRAFFITI W SWOJEJ SZKOLE. Staniesz się pionierem w animowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według najnowszych standardów!

  

 

                                                                                                                WYKONAJ TRZY PROSTE KROKI

 
Zostań Animatorem Ortograffiti
weź udział w kursie internetowym
Załóż i zarejestruj Klub Ortograffiti
zarejestruj klub
Realizuj pomoc uczniom z trudnościami
w uczeniu się
wdrażaj nowatorskie projekty
 
  

Zarejestruj klub

 
Krok 1. Zostań certyfikowanym Animatorem Ortograffiti.

Zacznij od zdobycia kompetencji Animatora Ortograffiti - ukończ kurs  Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (stopień I). Po ukończeniu tego kursu będziesz gotowy do założenia i prowadzenia Klubu Ortograffiti w swojej szkole.

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności, to czekają dwa kolejne kursy:

Profesjonalny warsztat Animatora Ortograffiti (stopień II) oraz  Nowe kompetencje Animatora Ortograffiti (stopień III).

Krok 2. Załóż i zarejestruj Klub Ortograffiti w swojej szkole.

Zarejestruj swój Klub i podaj liczbę klubowiczów. Rejestracji Klubu dokonuje się na rok szkolny, dlatego trzeba ją odnawiać co roku. W ciągu trzech tygodni od zarejestrowania Klubu otrzymasz materiały klubowe ‒ bezpłatne dla uczestników.

Regulamin Klubu Ortograffiti.

Krok 3. Realizuj pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się

 • Zadbaj o to, by uczniowie zakupili wybrane przez Ciebie zeszyty ćwiczeń Ortograffiti - możesz dokonać samodzielnego zakupu korzystając z rabatu  w naszym sklepie internetowym (kod rabatowy dostępny w mailu po rejestracji klubu) lub przekazać kod rabatowy rodzicom. 
 • Prowadź zajęcia w oparciu o Metodę Ortograffiti - każdy uczeń ma swój/swoje zeszyt/y ćwiczeń z serii Ortograffiti.
 • Wybierz dwa projekty Ortograffiti najbardziej odpowiadające potrzebom szkoły z banku projektów udostępnionych w    Multitece Operonu (lub zaproponuj własne).
 • Wprowadź je w życie ‒ po jednym projekcie w każdym semestrze roku szkolnego 2021/2022.
 • Dokumentuj wdrażanie projektów za pomocą zdjęć i/lub wideorelacji. Prześlij je na adres  abucko@operon.pl z krótkim opisem wydarzenia lub opublikuj w grupie facebookowej Klub Ortograffiti.

Przesłane relacje zostaną opublikowane na profilu facebookowym Ortograffiti lub na stronie ortograffiti.pl.

Kim jest Animator?

Animatorem można zostać tylko i wyłącznie poprzez udział w kursie internetowym „Animator Ortograffiti”, dostępnym na platformie kursów internetowych pod adresem kursy.operon.pl oraz zdanie egzaminu kończącego ten kurs. Uczestnictwo w egzaminie jest odpłatne (49 zł).  

Animator Ortograffiti realizuje w swojej szkole pomoc uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia w uczeniu się czytania i pisania przez:

 • prowadzenie zajęć w oparciu o Metodę Ortograffiti
 • organizację szkolnych Klubów Ortograffiti
 • wdrażanie projektów edukacyjnych Ortograffiti

 
Animatorem może zostać każdy nauczyciel zajmujący się pomocą uczniom ze SPE, a zwłaszcza: terapeuta pedagogiczny, psycholog, pedagog, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonista oraz matematyk.  

Im więcej animatorów w danej szkole, tym lepsze będą efekty!

Czym są Kluby?

Kluby są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które jednocześnie realizują rozporządzeniem MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r.  

Do Klubu należą uczniowie, którzy:

 • uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, lub inne realizujące pomoc uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia w uczeniu się czytania i pisania, w tym dzieci z Klubów Przyjaciół Bratka;
 • pracują w oparciu o Metodę Ortograffiti (każdy uczeń ma swój zeszyt z serii Ortograffiti).

Kluby Ortograffiti objęło swoim patronatem Polskie Towarzystwo Dysleksji 

Dlaczego warto?

Jako nauczyciel:

 • zminimalizujesz skutki trudności w uczeniu się;
 • zmotywujesz uczniów do intensywnej pracy;
 • zyskasz nowe narzędzia, niezbędne do realizacji zadań Animatora (gotowe projekty, gadżety dla uczniów);
 • otrzymasz wsparcie w grupie facebookowej - Klub Ortograffiti;
 • zdobędziesz nowe kompetencje w pomocy uczniom z trudnościami przez udział w dedykowanych kursach internetowych: Animator Ortograffiti, Profesjonalny warsztat Animatora Ortograffiti i Nowe kompetencje Animatora Ortograffiti;
 • zapewnisz profesjonalną pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • zrealizujesz zadania wymagane przez MEN;
 • osiągniesz efekty, które są przedmiotem ewaluacji szkoły;
 • zbudujesz relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;
 • otrzymasz Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Twoja Szkoła:

 • zapewni profesjonalną pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • zrealizuje zadania wymagane przez MEN;
 • osiągnie efekty, które są przedmiotem ewaluacji szkoły;
 • zbuduje relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;
 • uzyska Certyfikat PTD potwierdzający wdrażanie przez szkołę nowoczesnych standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Twoi uczniowie:

 • osiągną lepsze wyniki w nauce;
 • pokonają trudności w uczeniu się;
 • otrzymają atrakcyjne gadżety klubowe;
 • dostaną dyplomy.

Z życia klubów

Kluby Ortograffiti zastąpiły zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy wyrównawcze działające w oparciu o Metodę Ortograffiti. I zdały egzamin! Bardzo ożywiły nasze szkoły. Okazało się, że dzieciaki z trudnościami w uczeniu się też mogą się wspaniale bawić i że Kluby integrują całą społeczność szkolną.

Zapraszamy do galerii projektów. Prezentujemy w niej fotorelacje z życia Klubów Ortograffiti  ZOBACZ. Fantastycznie jest patrzeć, jak idea staje się rzeczywistością. Gratulujemy!

 

Regulamin Klubu Ortograffiti