Webinar dla rodziców uczniów z dysleksją z klas VII i VIII

Uwaga! Pierwszy webinar dla rodziców uczniów z dysleksją, który ma im pomóc zrozumieć charakter trudności, z jakimi zmagają się ich dzieci oraz ukierunkować zorganizowanie skutecznej pomocy, zwłaszcza w kontekście egzaminu ósmoklasisty. 

Webinar Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Jak wesprzeć dziecko w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem Metody Ortograffiti odbędzie się 20 marca. Udział w nim jest bezpłatny. Celem webinaru jest wyjaśnienie istoty pracy z uczniem dyslektycznym, a także uświadomienie konieczności współpracy z nauczycielami i pod ich kierunkiem oraz motywowania dziecka do systematycznej pracy. Nie poprzestaniemy jednak na samych zaleceniach – wytłumaczymy, jak rozumieć zapisy zawarte w opinii o dysleksji oraz co robić, by podjęte działania przynosiły efekty. Pokażemy także, jak pracować Metodą Ortograffiti, która od lat sprawdza się w przypadku tego typu problemów i jest najczęściej zalecana w opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Webinar poprowadzi dyrektor Poradni Diagnostyczno -Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Marta Badowska. Podzieli się ona swoim ogromnym doświadczeniem terapeuty pracującego z młodzieżą z dysleksją oraz pedagoga specjalizującego się w diagnozie trudności dyslektycznych. 

Udział w webinarze jest bezpłatny.