Sposoby, które działają – dobre praktyki w pracy z uczniami z dysleksją

Co nowego w terapii uczniów z dysleksją? Jak zadbać o dobrostan ucznia, uwzględniając mindfulness – techniki sztuki uważności? Dlaczego warto rezygnować z pomocy multimedialnych w pracy terapeutycznej z uczniem z dysleksją? Jak poprawić efektywność nauczania poprzez wykorzystanie najnowszych badań w dziedzinie edukacji kognitywnej? 

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych  w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, terapeutów pedagogicznych, polonistów, pedagogów  na webinary prowadzone przez terapeutki pracujące Metodą Ortograffiti: Monikę Samul i Joannę Miecznik-Wardę. Prowadzące podzielą się swoim ogromnym doświadczeniem z pracy z uczniami ryzyka dysleksji, z dysleksją, a także z trudnościami o podłożu innym niż dyslektyczne. Przedstawią konkretne techniki, sprawdzone metody oraz zainspirują oryginalnym podejściem do terapii uczniów dysleksji. 

Zapisz się na webinary 

15 maja, godz. 18.0019.00 

Motywacja i uważność jako podstawa efektywnej pracy terapeutycznej z uczniami z dysleksją” – prowadzi Monika Samul 

Zapisz się 


23 maja, godz. 18.00
19.00 

Edukacja kognitywna w pracy z uczniem z dysleksją. Sprawdzone sposoby od badacza i praktyka” – prowadzi Joanna Miecznik-Warda 

Zapisz się 

Poznaj prowadzące 

Monika Samul  pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, Powiatowy Doradca Zawodowy przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, nauczyciel dyplomowany w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu. Certyfikowany Realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, Trener Metody Ortograffiti, Realizator programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów” Fundacji UNAWEZA.   

dr Joanna Miecznik-Warda  pedagog, terapeuta pedagogiczny, mediator, trener szybkiej nauki, wykładowca akademicki, tutor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem, metodyk. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zgłębianiu tajników dziecięcego umysłu i ich wpływu na efektywność nauczania. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy z uczniami klas młodszych. W swojej pracy dydaktycznej i terapeutycznej wykorzystuje nowe strategie nauczania/uczenia się oraz kognitywne metody pracy. Autorka książki i artykułów z zakresu diagnostyki pedagogicznej i kognitywnej edukacji.