Zgłębianie tajemnic trudności ortograficznych

Animator Ortograffiti: Sylwia Krawiec

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mniowie

Klub Ortograffiti prowadzę od drugiego półrocza obecnego roku szkolnego w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Uczestniczy w nim 5 uczniów z klas IV. Nasz plan na to półrocze to zgłębianie tajemnic trudności ortograficznych na wszelkie możliwe sposoby. Robimy mapy myśli z zasadami pisowni, utrwalamy zestawy wyrazów w formie graficznej, wykonujemy miniprojekty, często wykorzystujemy karty Ortograffiti do kalamburów słownych i rysowanych, do memory, do gry „zgadnij kim jestem”. Układamy także piramidy ortograficzne, kolorujemy, wycinamy i troszkę piszemy. Moi uczniowie mówią, że lubią być w Klubie – to bardzo cieszy. Przed nami ostatnie wyzwanie: przygotowaliśmy zestaw zagadek, których odpowiedzią są wyrazy z trudnością ortograficzną, i idziemy z nimi (i z cukierkami) do klas młodszych. Trzymamy za siebie kciuki, bo lekka trema jest.