Z kodowaniem za pan brat

Animator Ortograffiti: Magdalena Palacz

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu

Pierwszym zadaniem tego projektu było uzupełnienie tabeli poprzez pokolorowanie wskazanych kratek właściwymi kolorami według kodu. Dzięki temu uczniowie uzyskali obrazki przedstawiające symbole wielkanocne. Kolejne ćwiczenie łączyło kodowanie z treningiem ortograficznym. Dzieci najpierw zmierzyły się z właściwym uzupełnieniem luk w wyrazach (ó/u, rz/ż, ch/h). W trakcie pracy mogły się wspomagać swoimi zeszytami ćwiczeń. Następnie po sprawdzeniu poprawności wykonanego zadania kolorowały kratki właściwymi kolorami, zgodnie z trudnością ortograficzną zawartą w wyrazie umieszczonym obok cyfry. Rozwiązanie stanowiły różne obrazki, każde dziecko utworzyło inną ilustrację.