Warsztaty kropki i Bratka oraz Słodka matematyka

Animator Ortograffiti: Marzena Andrzejczak

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Goszczanowie

Projekt „Warsztaty kropki i Bratka” dostarczył uczniom nie tylko wiedzy na temat figury geometrycznej, jaką jest koło, ale również rozwijał szereg innych umiejętności. Podczas zajęć skupiano się nie tylko na aspektach matematycznych, ale także na kreatywności, motoryce małej, umiejętnościach logicznego i przestrzennego myślenia. Uczniowie mieli okazję wyrazić swoją wrażliwość emocjonalną, doskonalić koncentrację, rozwijać wyobraźnię oraz kształtować twórcze myślenie. Dzięki interaktywnej formie warsztatów, uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności, które z pewnością wpłyną pozytywnie na ich rozwój edukacyjny i społeczny.

Drugim zrealizowanym projektem była „Słodka matematyka”, w ramach którego drugoklasiści mogli pogłębić swoją znajomość podstawowych działań matematycznych. Poprzez kreatywne metody nauczania, dzieci nie tylko utrwaliły zdobytą wiedzę, ale również rozwijały sprawności rachunkowe. Projekt ten skoncentrowany był na tym, aby matematyka była dla uczniów nie tylko abstrakcyjną dziedziną, ale także dostarczała radości i satysfakcji z osiąganych wyników.