Wakacyjne przypominajki

Animator Ortograffiti: Marta Markowska-Dzierżyńska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym 

Projekt polega na zaprojektowaniu i stworzeniu wakacyjnych kart przypominajek, które będą miały na celu utrwalanie poznanych zasad ortograficznych w czasie wakacji, np. podczas dłuższej jazdy samochodem/pociągiem. 

Uczniowie podczas tworzenia kart korzystają z ćwiczeń Ortograffiti. Na zajęciach, ostatnich przed wakacjami, utrwalają zasady pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h. W tym celu tworzą własne karty z trudnymi wyrazami ortograficznymi oraz przedstawiają je za pomocą ilustracji. 

Uczniowie rozpoczynają zajęcia od wypisania na kartce ich zdaniem najtrudniejszych ortograficznie wyrazów, z których pisownią/zapamiętaniem mają największy problem. Wycinają z kartek prostokąty: zielony wyrazy z rz, żółty wyrazy z ż, czerwony  wyrazy z ó, niebieski  wyrazy z u, pomarańczowy wyrazy z ch, białywyrazy z h. Liczba prostokątów zależy od liczby wyrazów (min. 20 szt.). Uczniowie zapisują wyrazy na górze karty. Następnie wymieniają się kartami między sobą i uzupełniają je odpowiednimi ilustracjami. 

Gotowe karty przypominajki zabierają do domu, na czas wakacji.  

* Karty przypominajki można zalaminować.