W świecie legend

Animator Ortograffiti: Elżbieta Kościucha-Wieczorek

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 27 przy Zespole Edukacyjnym nr 7 w Zielonej Górze

Zrealizowaliśmy dwa projekty dotyczące czytelnictwa – pierwszy dotyczył baśni. Uczniowie wykonali piękne plakaty zachęcające do czytania i zaprezentowali swoje prace oraz wybrane utwory przed klasą. Następnie ich prace stały się piękną dekoracją.

Drugi projekt nosił tytuł „W świecie legend”. Połączył on redagowanie tekstu z dramą, podczas której uczniowie przygotowali krótkie scenki z wybranych utworów.

Ciekawym przedsięwzięciem dla uczniów były także pierwsze próby poetyckie – klasa wzięła udział w XVI Międzynarodowym Konkursie Haiku Dzieci Świata. Stał się on okazją do ćwiczenia umiejętności analizy i syntezy wyrazów oraz ich podziału na sylaby.