W świecie legend

Animator Ortograffiti: Elżbieta Kościucha-Wieczorek

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 27 przy Zespole Edukacyjnym nr 7 w Zielonej Górze

Zrealizowaliśmy dwa projekty dotyczące czytelnictwa – pierwszy dotyczył baśni. Uczniowie wykonali piękne plakaty zachęcające do czytania i zaprezentowali swoje prace oraz wybrane utwory przed klasą, a prace stały się piękną dekoracją.

Drugi projekt nosił tytuł „W świecie legend”, który połączył redagowanie tekstu z dramą, podczas której uczniowie przygotowali krótkie scenki z wybranych utworów.

Ciekawym przedsięwzięciem dla uczniów stały się pierwsze próby poetyckie – klasa wzięła udział w XVI Międzynarodowym Konkursie Haiku Dzieci Świata, który stał się okazją do ćwiczeń analizy i syntezy wyrazów oraz podziału na sylaby