W statki gramy

Animator Ortograffiti: Ewa Zdrojewska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie

Jednym z projektów zrealizowanych w klasach 4 była gra w statki. Celem projektu było doskonalenie rachunku pamięciowego, orientacji przestrzennej i analizatora wzrokowego, kodowania, a także utrwalenie opracowywanych wyrazów z trudnością ortograficzną oraz nauka zdrowej rywalizacji.

Uczniowie na przygotowanych planszach do gry narysowali statki. W pojemniku zostały umieszczone karty z wyrazami z trudnością ortograficzną (wyrazy z zaznaczonym pustym miejscem wystąpienia trudności). Gracz otrzymywał punkty za zatopienie statku w zależności od liczby masztów. Po każdym trafieniu statku gracz losował kartę z wyrazem, utrwalając jego pisownię. Dodatkowo uczeń zdobywał punkty za podanie prawidłowej pisowni wyrazu zapisanego na wylosowanym kartoniku (za prawidłową odpowiedź otrzymywał 5 punktów; jeśli odpowiedział błędnie, punktów nie otrzymywał). Na koniec gry zliczyliśmy punkty za trafione statki i za prawidłowo odgadnięte wyrazy z trudnością ortograficzną. Wygrał uczeń, który zdobył największą liczbę punktów.