Utrwalamy pisownię trudnych wyrazów

Animator Ortograffiti: Agnieszka Prudło

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku

W naszym szkolnym Klubie Ortograffiti dobry humor towarzyszy nam bez przerwy, od początku po sam koniec zajęć.

Naszym największym celem jest utrwalanie pisowni wyrazów, które sprawiają nam trudności. Dzięki zeszytom Ortograffiti na naszych zajęciach nie gości nuda. Staramy się powtarzać ortograficzne zasady tak, by zapadały w pamięć mimochodem. Podczas przerw między ćwiczeniami uwielbiamy bawić się w Ortograficzny taniec, Piłka parzy czy Ortograficznego węża. Bo najlepiej uczymy się poprzez zabawę!