Tworzymy dyktanda

Animator Ortograffiti: Wiesława Jechalke

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu

Najmłodsi uczestnicy Klubu otrzymali zestaw wyrazów z trudnością ortograficzną dotyczącą tematyki baśniowej. Na tej bazie tworzyli samodzielnie dyktanda. Po efektach pracy widać, że uczniowie czuwali nad poprawnością ortograficzną i nie zrobili błędów w wyrazach, które otrzymali jako podstawę pracy. W końcu osoba przygotowująca dyktando nie powinna robić błędów.

Na koniec uczniowie czytali swoje prace, które zostały poddane ocenie koleżeńskiej.