Sto trudnych słów na 100-lecie odzyskania niepodległości

Animator Ortograffiti: Anna Konkol

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Gdy po wakacjach wróciliśmy do szkoły, postanowiliśmy, że jeden z projektów, jaki wykonamy podczas tego roku w naszym szkolnym Klubie Ortograffiti, będzie związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy z uczniów, korzystając z zeszytów ćwiczeń Ortograffiti, poznawał i utrwalał jedną ortograficzną zasadę pisowni. Pod koniec października uczniowie pod okiem animatora wybrali po jednym słowie zawierającym trudność ortograficzną, związanym z hasłem „niepodległość”. W ten sposób powstała pokaźna lista słów, które uczniowie zapisali wraz z odnoszącymi się do nich zasadami, na kartkach pokolorowanych we wzór polskiej flagi. Finałem projektu było przygotowanie gazetki ściennej.