Starsi młodszym oraz Ortograficzne lapbooki

Animator Ortograffiti: Anna Zalewska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Projekt: Starsi młodszym
Przed zimowymi feriami uczniowie z VIII klasy współprowadzili zajęcia dla młodszych kolegów z I klasy pt.: „Bezpieczne ferie”. Dyskutowaliśmy na temat bezpiecznych zabaw zimą i odpowiedniego ubioru. Później starsi uczniowie pomagali młodszym w rozwiązywaniu „zimowych zadań”.

Projekt: Ortograficzne lapbooki
Uczniowie z klas IV tworzyli swoje ortograficzne lapbooki, by powtórzyć i utrwalić zasady pisowni wyrazów z: „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch” i „h”. Założenie było takie, że każda klasa IV robi lapbooki z inną trudnością ortograficzną.
Projekt lapbooków był projektem alternatywnym, ponieważ w planach mieliśmy jeszcze inny projekt, którego z powodów trochę niezależnych od nas nie mogliśmy wcześniej zrealizować. Mamy jednak nadzieję, że w końcu i ten projekt dojdzie do skutku.
Dzieci z V klasy podjęły się zadania poprowadzenia lekcji „o nudzie” dla klas 0. Uczniowie przygotowali opowiadanie, w którym podzielili się na role. Zrobili „burzę mózgów”, jakie pytania i jakie zadanie przedstawić zerówkowiczom. Oprócz czytania, chcą przeprowadzić dyskusję, jak można radzić sobie z nudą, i poprosić swoich młodszych kolegów, aby narysowali swoje własne sposoby na nudę.
Co ważne, uczniowie z V klasy są osobami nie udzielającymi się w swoich klasach, ale do poprowadzenia tego projektu nie musiałam ich wcale namawiać. Dzieci chętnie i odważnie angażują się w to zadanie. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba, dlatego nie chcę rezygnować z tego pomysłu, pomimo niesprzyjających nam dotąd okoliczności.