Spacerownik historyczno-matematyczny

Animator Ortograffiti: Krystyna Michałowska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą, ale czekać trzeba. Cierpliwie czekać. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę… – Janusz Korczak

Kilkoro uczniów z klas 4c i 5b, z myślą o swoich rówieśnikach, wykonało spacerownik zatytułowany Od Mieszka I do Stanisława Augusta. Na spacerowniku uczniowie odnajdują wizerunki omawianych na lekcjach władców Polski oraz zwięzłe informacje na ich temat. Korzystając zaś z danych liczbowych, mogą wykonywać różnorodne działania matematyczne. Znajdują w ten sposób odpowiedzi na wiele pytań, między innymi: Ile lat panował dany król ?, Ile lat temu urodził się dany władca?, Ile lat minęło od koronacji wskazanego króla?, i tak dalej. Spacerownik ten jest doskonałym przykładem korelacji międzyprzedmiotowej, czyli łączenia historii z matematyką. Uczniowie, obok wiadomości historycznych, zyskują wiedzę na temat zapisywania liczb w systemie rzymskim oraz określania wieku, w którym panował dany król.