Słowniki Ortograficzne

Animator Ortograffiti: Weronika Gądek

Klub Ortograffiti w ZSP w Szkole Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej

Dzięki realizacji projektu, nauka ortografii sprawiła uczniom dużo radości. Przykładem są słowniki ortograficzne wykonane przez uczniów naszej szkoły. Klubowicze nauczyli się poprawnego stosowania zasad ortograficznych w praktyce, a przy okazji rozwinęli kreatywność.