Słownik ortograficzny. Kolorowo – obrazkowo!

Animator Ortograffiti: Małgorzata Jopek

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach

Uczniowie klasy I na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych tworzyli kolorowy słownik ortograficzny. Wyszukiwali obrazki, w których nazwach występowało „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, i wklejali je na kolorowe karty. Obrazek miał poprawny zapis i dodatkową ilustrację. Każdy z uczniów chciał zgromadzić jak najwięcej wyrazów z trudnością. Wszystkie karty zostały złączone i tak powstał „Słownik klasy I”. Wszystkie dzieci zapewniały, że z radością będą systematycznie go  uzupełniać.