Słoik ortograficzny oraz Domino ortograficzne

Animator Ortograffiti: Barbara Peplińska

Klub Ortograffiti w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nakle

Projekt: Słoik ortograficzny
Podczas spotkań Klubu Ortograffiti w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 skupiliśmy się na systematycznym utrwalaniu pisowni wyrazów z „ż”, „rz”, „ó”, „u”. Na początku semestru przygotowaliśmy się do realizacji tego zadania poprzez wykonanie kartek z trudnościami ortograficznymi – każdy uczestnik na 10 małych kartkach przygotował rysunki przedstawiające wyrazy, które w swojej nazwie zawierały trudność ortograficzną z „ż”, „rz”, „ó” lub „u”. Kartki te zostały wrzucone do przygotowanego wcześniej „słoika ortograficznego”.
Podczas kolejnych spotkań na tzw. rozgrzewkę odbywał się konkurs ortograficzny. Prowadzący losował ze słoika 10 kartek z obrazkami, a uczniowie zapisywali ich nazwy. Po skończonej rundzie prowadzący zapisywał na tablicy prawidłowe odpowiedzi, a uczniowie sprawdzali sobie nawzajem poprawność zapisanych nazw, przyznając za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Przez cały miesiąc zapisywano na oddzielnej karcie ilość punktów zdobytych przez uczniów. Osoba, która na koniec miesiąca uzyskała największą ilość punktów, otrzymywała „Dyplom mistrza ortografii”. W kolejnym miesiącu zabawa została powtórzona, jednak tworzono nowe kartki, przedstawiające wyrazy z innymi trudnościami ortograficznymi.

Projekt: Domino ortograficzne
Uczniowie, którzy brali udział w zajęciach, mają problemy z ortografią, dlatego po określeniu nastroju prowadzący wraz z uczestnikami stworzył mapę mentalną przypominającą zasady ortograficzne z „ż” i „rz”. Następnie za pomocą kart „Ortobratki” uczniowie dobrali w pary obrazki utrwalające pisownię „rz” (wymiennego) i zapisali do zeszytów wyrazy z kart.
Kolejnym, najważniejszym etapem pracy było stworzenie przez dzieci „Domina ortograficznego”. Zadanie polegało na wykonaniu kostek domina w taki sposób, aby pary tworzyły wyrazy, w których „rz” wymienia się na „r”. Każdy element domina był narysowany oraz podpisany. Podczas wykonywania tego zadania uczniowie utrwalali zasady ortograficzne, współpracowali ze sobą, rozwijali swoje talenty plastyczne oraz wyobraźnię, a przede wszystkim świetnie się bawili, mając szansę na odreagowania napięcia. Powstałe domino pozostało w naszym Klubie i wykorzystujemy je podczas zajęć.