Pamiętnik Bratka – I miejsce

Animator Ortograffiti: Katarzyna Otka, Anna Stoltman-Białek

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Pogórzu

Bratek jest przyjacielem dzieci Szkoły Podstawowej w Pogórzu już od kilku lat.  W Bibliotece BratkoGórze realizujemy projekt pn. „PAMIĘTNIK BRATKA”. Projekt powstał
z inicjatywy Czytelników, którzy chcieli spędzać czas z Bratkiem również po szkole. „Pamiętnik Bratka” nie tylko wspiera rozwój edukacyjny dzieci, ale także wzmacnia więzi społeczne  i emocjonalne społeczności uczniowskiej czyniąc naukę bardziej przyjemną. 
Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności pisania i czytania, a także kształtowanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Jest to wartościowa inicjatywa, która poprzez zabawę i twórczą pracę wspiera wszechstronny rozwój młodych uczniów, przygotowując  ich do dalszych wyzwań edukacyjnych. 
W ramach projektu uczniowie tworzą pamiętnik, którego główną postacią jest Bratek – bohater bajek terapeutycznych. Chętne osoby mają okazję do napisania jednej, lub kilku stron pamiętnika, opisując przygody i codzienne życie Bratka poza szkolną biblioteką. Kartki  z pamiętnika opatrzone są ilustracjami lub fotografiami, co pozwala uczestnikom projektu  na wyrażanie swoich myśli i uczuć w różnorodny sposób. 
Na koniec roku szkolnego w bibliotece odbywa się uroczyste podsumowanie projektu  m.in. uczniowie prezentują karty pamiętnika przez siebie napisane. Bratek dziękując dzieciom za udział w projekcie nagradza ich twórczość upominkami, życzy wszystkim miłych wakacji  i odczytuje wiersz: „Bratkowe atrakcje na udane wakacje”.