Ortoquiz – wyścig z ortografią

Animator Ortograffiti: Ewa Kobacka

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu

Projekt polega na przygotowaniu gry ortograficznej. Uczniowie samodzielnie przygotowują planszę do gry z wyznaczonymi polami do przemieszczania.

Zasady gry: uczestnicy ustawiają pionki na planszy. Zadaniem graczy jest poruszać się po niej pionkami. Gracz może przesunąć się o ilość wylosowanych oczek na kostce, jeśli poda prawidłową zasadę ortograficzną dotyczącą wyrazu, uzupełni wyraz odpowiednią literą: „u”, „ó”, „ż”, „rz”, „h” lub „ch” oraz ułoży wyraz z rozsypanki literowej, na którym stanął jego pionek. Jeśli odpowiedź jest błędna, pionek pozostaje na aktualnym polu.

Na planszy znajdują się pola z dodatkowymi pytaniami. Gracz, którego pionek znajdzie się na takim polu, musi odpowiedzieć na pytanie, by ruszyć dalej.

Na planszy znajdują się pola: nagrody i pułapki. Jeśli gracz stanie na takim polu, przesuwa swój pionek do przodu lub cofa go do tyłu.

Gra kończy się wówczas, gdy któryś z graczy jako pierwszy dotrze do mety.