Ortogramy

Animator Ortograffiti: Hanna Szopińska-Pawełko

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni

Projekt polega na aktywnym czytaniu oraz utrwalaniu poprawnej pisowni wyrazów z „rz” i „ż” i ma na celu:

  • doskonalenie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem;
  • utrwalenie w pamięci ortogramów z „rz” i „ż”;
  • doskonalenie umiejętności językowych;
  • doskonalenie spostrzegawczości.