Ortograficzny pociąg oraz choinka

Animator Ortograffiti: Ewa Zdrojewska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie

Projekt Ortograficzny pociąg
Uczestnicy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z klas 3 wykonali „Ortograficzny pociąg” z zasadami pisowni „rz” w wyrazach. Klubowicze wypisywali na kolorowych karteczkach wyrazy z zeszytów ćwiczeń „Ortograffiti z Bratkiem” i umieszczali je w odpowiednich wagonikach z określoną zasadą ortograficzną. Budowanie ortograficznego pociągu okazało się ciekawą zabawą, a nauka poprawnej pisowni wyrazów stała się przyjemnością dla dzieci.

Projekt Ortograficzna choinka
Raz w tygodniu uczniowie z klasy 3a i b spotykają się w ramach działalności Klubu Przyjaciół Bratka. Z zaangażowaniem realizują różne zadania, w tym projekty. Jednym z nich było zrobienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia ortograficznej choinki. Uczniowie pogrupowali przygotowane na karteczkach wyrazy z „ó” zgodnie z podanymi zasadami ortograficznymi. Wycięli, ozdobili bombki i przykleili na nich wyrazy z „ó” niewymiennym. I tak powstała ortograficzna choinka, która zdobiła naszą gazetkę.