Ortograficzny lapbook

Animator Ortograffiti: Anna Krupa

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Wolność w Niwnicy

Drugim z projektów zrealizowanych w ramach Klubu Ortograffiti w szkole podstawowej w Niwnicy w roku szkolnym 2022/2023 było stworzenie ortograficznego lapbooka. Siódmoklasiści postawili przed sobą ambitny cel – stworzenie  trzech lapbooków poświęconych osobno pisowni wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż” oraz „ch” i „h”. Pomocny  w wykonaniu zadania był zeszyt ćwiczeń „Ortograffiti Miks”, wykorzystywany na zajęciach Klubu w poprzednich latach.

Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie kartek o kształtach różnych figur geometrycznych, dzięki czemu ćwiczone były również zdolności manualne. Następnie uczniowie zapisali na nich zasady pisowni wyrazów z różnymi ortogramami oraz przykłady ilustrujące te reguły i wyjątki występujące w języku polskim. Młodzież zadbała też o estetykę lapbooków, aby stanowiły pomoc dydaktyczną, do której będą z chęcią sięgać. W ten sposób powstały piękne prace, które wzbogacą zasoby pracowni języka polskiego.

Nauka poprzez działanie jest jej najlepszą formą, dlatego taka metoda utrwalania zasad pisowni trudnych wyrazów z pewnością przyniesie efekty!