Ortograficzny lapbook oraz Ortograficzne bransoletki

Animator Ortograffiti: Anna Kryszczuk

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie

Projekt: Ortograficzny lapbook
Pracę nad lapbookami uczniowie rozpoczęli od wybrania zasad, nad którymi chcieliby pracować. Następnie w małych grupach przystąpili do działania. Na kolorowym kartonie stworzyli swoje rysunki, umieścili zasady ortograficzne oraz przykłady użycia wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Trudne słowa schowali w kieszonkach, książeczkach, kopertach o przeróżnych kształtach.
Lapbooki ortograficzne stały się atrakcyjną formą nauki (uczą poprzez zabawę). Dzięki pracy nad lapbookami uczniowie uczyli się organizacji pracy, współdziałania w grupie, cierpliwości i systematyczności oraz kreatywności, a przede wszystkim uporządkowali i uzupełnili wiedzę na temat zasad pisowni wyrazów.
Gotowe lapbooki zostały umieszczone w sali, w której odbywają się zajęcia Klubu Ortograffiti, aby mogły być pomocą, gdy uczniowie będą chcieli się upewnić, jak prawidłowo pisać dany wyraz.

Projekt: Ortograficzne bransoletki
Uczestnicy zajęć, przy powtórzeniu i utrwalaniu zasad pisowni wyrazów z: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, stworzyli ortograficzne bransoletki. Rozpoczęli pracę od odrysowania własnych dłoni z nadgarstkiem na kartce papieru. Wszystkie czynności wykonywali powoli i bardzo starannie. Kolejnym krokiem było wycięcie konturu dłoni, który ozdobili według własnego pomysłu. Gdy „dłonie” były już gotowe, przystąpili do wykonania bransoletek. Wycieli z kolorowego papieru papieru paski o szerokości 1,5–2 cm i długości takiej, aby można byłowłożyć bransoletki na wcześniej wycięty kontur dłoni. Korzystając z zeszytów Ortograffiti, uczniowie zapisali na bransoletkach zasady pisowni wyrazów, wyjątki od zasad oraz przykłady. Na koniec skleili kolorowe bransoletki i założyli je na dłonie. W ten sposób własnoręcznie stworzyli wspaniałą pomoc. Bransoletki umieszczono w sali, w której odbywają się spotkania Klubu Ortograffiti. Są często wykorzystywane, kiedy trzeba przypomnieć jakąś zasadę.
Praca nad tym projektem sprawiła Klubowiczom wiele radości. Z zaangażowaniem wycinali i przyozdabiali bransoletki, a przy okazji poznawali i utrwalali zasady ortograficzne.