Ortograficzny lapbook

Animator Ortograffiti: Aleksandra Lasecka

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie

W pierwszym półroczu uczniowie klasy IV podczas zajęć doskonalili swoje umiejętności językowe, zapoznawali się z zasadami ortografii i interpunkcji oraz doskonalili techniki pisania. Podczas zajęć zrealizowano dodatkowo dwa projekty.

Pierwszy z nich dotyczył opracowania „ Ortograficznego lapbooka”. Podczas zajęć uczniowie klasy IV utrwalali znajomość zasad ortograficznych, tworząc lapbooki z zasadami pisowni wyrazów z „rz” i „ż”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do realizacji pierwszego z projektu. Zajęcia rozbudziły w dzieciach ciekawość, podniosły motywację do powtarzania poznanych zasad ortograficznych.

Drugi projekt realizowany w ramach Klubu Ortograffiti to połączenie innowacyjnego działania i zdolności naszych uczniów. Podczas zadania dzieci wykorzystały spiralę wyrazową, która służyła utrwaleniu słów z zakresu pisowni „ó” i „u”. Nauka przez zabawę – tworzenie obrazków ortograficznych – okazała się trafionym pomysłem.