Ortograficzny Atlas Roślin

Animator Ortograffiti: Alicja Skweres

Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu

Klub Ortograffiti w naszej szkole przygotował projekt „Ortograficzny Atlas Roślin”. Zadaniem uczniów było wymyślenie i zapisanie jak najwięcej nazw roślin zawierających daną trudność ortograficzną: rośliny z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”. Następnie w formie elektronicznej uczniowie przygotowywali karty do swoich atlasów. Na jednej karcie znajdowały się wyrazy z daną trudnością, a więc każdy atlas zawierał sześć stron i stronę tytułową. Kolejnym etapem było dopasowanie ilustracji przedstawiających daną roślinę i przyklejenie ich w odpowiednim miejscu w atlasie. Na koniec uczniowie ćwiczyli pisanie z pamięci. Zasłaniali kartką napisy znajdujące się po lewej stronie i zapisywali zapamiętane wyrazy. W razie potrzeby dokonywali korekty błędów.