Ortograficzne Uno

Animator Ortograffiti: Nina Florczak - Mendyka

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 1 im prof. Wł. Szafera w Brzozowie

Klubowicze ze naszej szkoły zrealizowali pierwszy projekt – Ortograficzne Uno. Kilkutygodniowa praca za zajęciach przyniosła zamierzony efekt. Uczniowie zaprojektowali karty i wykonali je. Karty oprócz dodatkowych zajęć  sprawdzają się świetnie podczas nauki ortografii i utrwalania zasad ortograficznych na lekcji języka polskiego. To doskonała pomoc dydaktyczna.