Ortograficzne portfolio

Animator Ortograffiti: Mariola Rzeczkowska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku

Klubowicze z II klasy coraz lepiej radzą sobie z ortografią (co daje odzwierciedlenie w ocenach). Uczniowie, dzięki pracy z zeszytami Ortograffiti poznały i przyswoiły podstawowe reguły ortograficzne. W związku z tym postanowiliśmy kontynuować pomysł projektu pn. „Ortograficzne portfolio”. Dzieci nadal pracowały w małych grupach, wyszukując potrzebne  słowa, które wzbogacały wesołymi rysunkami. Praca ze słownikiem i  wyszukiwanie jak największej liczby wyrazów z daną trudnością ortograficzną, okazała się również dobrym sposobem na integrację zespołu klasowego. Wszystkie nowe karty zasiliły klasowe portfolio, które stało się dla uczniów nieocenioną i atrakcyjną pomocą do aktywnej nauki  ortografii. Po zakończeniu zadania uczniowie zgodnie stwierdzili, że w przyszłym roku chętnie spotkają się z Bratkiem, aby uczestniczyć w jego ciekawych przygodach i pokonywać z Nim  szkolne trudności.