Ortograficzne państwa miasta

Animator Ortograffiti: Ewelina Rybicka

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Projekt polega na tym, że po zapoznaniu uczniów z zasadami ortograficznymi proponujemy im utrwalenie wiadomości w formie popularnej gry państwa miasta”. Wcześniej, jeśli pogoda pozwoli, dzielimy uczniów na dwie grupy i wychodzimy na plac szkolny/boisko. Uczniowie w ramach zabawy Ortografia wokół nas” mają za zadanie znaleźć i zapisać jak najwięcej rzeczowników, wyrazów trudnych pod względem ortograficznym, które znajdują się wokół nich. Następnie wspólnie sprawdzamy zapisy, a w klasie gramy w „państwamiasta”. Uczniowie mają za zadanie zapisać rzeczowniki z: ó”, u”, ż”, rz”, h”, ch” w formie tabeli: państwo, miasto, roślina, imię, rzecz, zwierzę.