Ortograficzne lapbooki

Animator Ortograffiti: Marta Cieciora, Kamila Najdek

Klub Ortograffiti w Zespole Edukacyjnym nr 5 w Zielonej Górze

Zajęcia w ramach Klubu Ortograffiti zachęciły uczniów do intensywnej pracy w wielu obszarach, podniosły motywację i zapewniły możliwość odnoszenia sukcesów w szkole. Stały się również źródłem odkrycia mocnych stron i zachętą do rozwijania zainteresowań – wszystko zgodnie z z ideą Klubu Ortograffiti. Uczniowie z radością biorą udział w zajęciach i angażują się w wykonanie powierzonego projektu.

W tym roku wykonaliśmy projekt o nazwie „Ortograficzne lapbooki”. Jego celem było powtórzenie i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z: „ó”, „u”, „ch”, „h”, „rz”, „ż” oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Wybraliśmy tę metodę, ponieważ lapbooki rozwijają umiejętności czytania i pisania, a także uczą organizacji pracy, współdziałania w grupie, cierpliwości i systematyczności, oraz rozwijają kreatywność. Są atrakcyjną formą nauki, lubianą przez uczniów, ponieważ uczą przez zabawę.

Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Podczas pracy mogli korzystać z zeszytów „Ortograffiti”, w których zgromadzili własne notatki z zasadami ortograficznymi. Mogli także sprawdzać poprawność zapisu danych wyrazów w słownikach ortograficznych oraz szukać w nich ciekawych słów.

Lapbooki przygotowane przez uczniów klasy IV zdobią salę polonistyczną. Są wspaniałą pamiątką, cieszą oko, a także służą jako pomoc dydaktyczna. Myślę, że uczniowie chętnie do nich wrócą, wykonując ćwiczenia ortograficzne.