Ortograficzne lapbooki

Animator Ortograffiti: Małgorzata Matuszewska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku

Klubowicze na początku złożyli kolorowy brystol na pół, a potem zagięli do środka boczne brzegi. Następnie w środku tematycznej teczki ósmoklasiści za pomocą kleju lub zszywacza na kolorowych kartkach umieścili zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h. Oprócz tego w schowkach, kieszonkach, kopertach, w formie krzyżówek, harmonijek umieścili hasła, wierszyki, przykłady słów sprawiających uczniom trudność, wyjątki od zasad, w celu utrwalenia powyższych zasad ortograficznych.
Wykonane lapbooki po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej zostały umieszczone  na gazetce ściennej w pracowni polonistycznej, by przedstawić je innym uczniom.
Wytwory klubowiczów można nieskończenie rozszerzać, w związku z czym były uzupełniane w ciągu II semestru. Wszystkie podjęte bowiem wcześniej zadania były kontynuowane w drugim półroczu i służyły powtórzeniu i utrwaleniu poznanych zasad ortograficznych oraz poszerzeniu wiedzy z ortografii. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem umieszczali na kolorowych karteczkach, kopertach dodatkowe rebusy, zagadki, rymowanki, dzięki którym ćwiczyli poprawność ortograficzną i uzupełniali lapbooki.
Klubowicze, dzięki pracy z lapbookami rozwinęli różne umiejętności: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, koncentrację i pomysłowość. Nauczyli się również właściwej organizacji pracy i systematyczności, przede wszystkim jednak uporządkowali swoje wiadomości z ortografii.