Ortograficzna bransoletka

Animator Ortograffiti: Jolanta Dudek

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Celami zajęć jest kształcenie sprawności manualnej poprzez wycinanie i kolorowanie, powtórzenie i utrwalenie zasad ortograficznych pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, doskonalenie pisowni wyrazów z wybranymi trudnościami ortograficznymi. 

Uczniowie korzystali z zeszytów Ortografitti i zgromadzonych w nich zasadach ortograficznych. Każdy uczeń otrzymał do opracowania 1 zasadę ortograficzną. Uczniowie odrysowali swoje dłonie na kartce, wycięli je, a następnie ozdobili według własnego pomysłu. Następnie wykonali bransoletki z kolorowych pasków i umieścili na nich przykładowe wyrazy z trudnością ortograficzną w oparciu o zeszyty Ortograffiti. Gotowe bransoletki zostały umieszczone na tablicy wiszącej w sali, gdzie odbywają się zajęcia. Są ciekawą pomocą dydaktyczną do wykorzystania na różnych zajęciach.