Ortografia to nauka i zabawa – dla nas to świetna sprawa

Animator Ortograffiti: Jolanta Wojda

Klub Ortograffit w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu bardzo chętnie biorą udział w zajęciach Klubu Ortograffiti.  Z zaangażowaniem pracują z zeszytami ćwiczeń, biorą udział w grach i zabawach dydaktycznych. To sprawia, że pokonują swoje trudności w uczeniu się, a także integrują się ze sobą. Udział w zajęciach poprawia ich wzajemną komunikację i wzmacnia samoocenę. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z kart ortomagicznych, układają je tematycznie, zgodnie z daną trudnością (ó/u, rz/ż, ch/h). Taki sposób uczenia się ortografii sprawia, że dzieci szybciej zapamiętują wyrazy z trudnościami ortograficznymi.

Uczniowie należący do Klubu Ortograffiti stworzyli własne plakaty z trudnymi wyrazami, wykonując obok trudnego wyrazu rysunek, by lepiej zapamiętać wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Dodatkowo mieli za zadanie ułożyć zdania z tymi wyrazami lub krótką rymowankę, którą wszyscy z łatwością zapamiętali. Oto kilka zdań – rymowanek:
Jaskółka robi w locie kółka.
Wróbelek to ptaszek, nie kartofelek.
Wróżka nie ma różka.
Córka miała królika, który ciągle koziołki fikał.
Józio jest górnikiem i wielkim podróżnikiem.
Mózg geniusza wszystkich porusza.
Wiewiórka skakała i nóżkę złamała.
Różyczka w ogrodzie, rośnie tuż przy drodze
.

To zadanie bardzo spodobało się naszym klubowiczom. Wystarczyło kilka razy powtórzyć zdanie z danym wyrazem i dzieci już je zapamiętały. Dało im to dużą radość i satysfakcję.