Ortografia nie musi być nudna

Animator Ortograffiti: Mariola Rzeczkowska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku

Dzieci wymagają ciągłego wsparcia w utrwalaniu reguł ortograficznych. Widać to szczególnie w pracy samodzielnej  zarówno w domu, jak i w szkole. Zainspirowani lekcją o słownikach postanowiliśmy wykonać swój własny słownik ortograficzny. Projekt realizowaliśmy na lekcjach informatyki. Wykorzystaliśmy umiejętność pracy w edytorze grafiki i edytorze tekstu. Dzieci w parach wyszukiwały jak największą liczbę wyrazów z daną trudnością ortograficzną i starały się wyeksponować je w ciekawy sposób. Uczniowie podczas projektu często sięgali po słownik ortograficzny. Wszystkie karty powędrowały do wspólnego klasowego albumu zatytułowanego „Ortografia nie musi być nudna”, który stał się cenną pomocą do pracy z ortografią – wykonaną od początku do końca przez dzieci. Po zakończeniu zadania i prezentacji prac w klasie uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, mówili, co im sprawiło trudność, co było łatwe, kiedy przychodziły im do głowy najlepsze pomysły. Kolorowy słownik ortograficzny stał się ciekawą metodą nauki poprawnego pisania. Dodatkowo na lekcjach informatyki dzieci usprawniły swoje umiejętności pracy w dwóch programach. Nauka przez zabawę sprzyja utrwalaniu zasad ortograficznych. Wśród dzieci trwa dyskusja nad wykonaniem kolejnego projektu.