Ortografek, czyli uczymy się z Bratkiem i Czytamy z Bratkiem

Animator Ortograffiti: Zofia Posiewała

Klub Ortograffiti w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym

Bratek jest naszą ulubioną klasową maskotką!

Towarzyszy nam zawsze podczas zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Podjęcie się projektu uczenia się z Bratkiem było więc oczywistością! Dzięki niemu ortografia czy matematyka okazują się nie takie straszne, słowami można się bawić. Z Bratkiem również rozwijamy logiczne myślenie, spostrzegawczość  i znajomość jednostek miar. Według nas wesoła atmosfera na zajęciach to klucz do sukcesu!

Bratek jest niezastąpiony również podczas czytania na lekcjach oraz doskonalenia tej umiejętności na dodatkowych zajęciach. Dzięki niemu jest ono o wiele łatwiejsze. Po lekturze opowiadań Bratka rozmawiamy również o uczuciach. A by lepiej je znać i wyrażać, odgrywamy także krótkie scenki.