Nasz Klub Ortograffiti

Animator Ortograffiti: Dagmara Adamczyk

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 w Łasku

Zastąpienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Klubem Ortograffiti jest atrakcją i motywacją dla uczniów

Aby tak się stało, uczniowie muszą poczuć się sprawcami, kreatorami pewnych czynności, nie tylko ich biernymi wykonawcami. Warto poświęcić choćby jedne z zajęć na wykonanie napisu, który będzie uczniom przypominał, że są członkami Klubu i mają swoje miejsce w szkole, gdzie spotykają się i pracują.

Uczniowie z naszego Klubu to dzieci o bardzo niskich zdolnościach manualnych, mające ogromny problem z czytaniem. Wykonanie napisu jest dla nich wyzwaniem edukacyjnym, a więc wpisuje się w główny cel Klubu.