Mucha ortograficzna

Animator Ortograffiti: Aleksandra Lasecka

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie

Wykorzystując przygotowaną samodzielnie planszę do gry „Mucha ortograficzna”, uczniowie utrwalili zasady pisowni wyrazów z ch i h. Zabawa polegała na wskazaniu łapką pola z prawidłową pisownią wyrazu. Poprzez ćwiczenie uczniowie mieli możliwość rozwijać funkcje wzrokowo-przestrzenne. Samodzielne przygotowanie planszy i tabliczek z wyrazami z trudnością ortograficzną było doskonałym podsumowaniem bloków ortograficznych opracowywanych na zajęciach.

Drugi projekt pt. „Ortograficzne wykreślanki” polegał na odnalezieniu w diagramie określonych wyrazów z przygotowaną trudnością ortograficzną, a następnie ułożeniu zdań z wybranymi słowami. Obie propozycje zabaw spodobały się naszym uczniom i służyły doskonaleniu umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym.