Mity i ortografia

Animator Ortograffiti: Liliana Steńko

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

Celem projektu jest doskonalenie poprawności ortograficznej, powtórzenie wiedzy mitologicznej, doskonalenie grafomotoryki, rozwijanie wyobraźni, zdrowe współzawodnictwo

Zadania

  1. Uczniowie wypisują w określonym czasie jak najwięcej postaci mitologicznych, w imionach lub nazwach, w których można popełnić błąd ortograficzny, np. Zeus, Hermes, Achilles, centaur, Hefajstos, Hera, heros. Następnie rozcinają kartkę – każdą postać osobno.
  2. Uczniowie wykonują prace plastyczne: portfolio wybranego boga, komiks.
  3. „Story cubes” – uczniowie losują kilka postaci z mitów oraz kilka wyrazów (np. wzgórze, uczta, uroda, przerażenie, wąż…) i układają z ich użyciem własną opowieść inspirowaną mitologią, zapisując ją.
  4. Uczniowie na czas próbują przejść mitologiczny labirynt, nie odrywając ołówka i nie dotykając ścian labiryntu – można wykorzystać pozycję Jana Bajtlika „Nić Ariadny. Mity i labirynty”.
  5. Uczniowie rysują własne labirynty, wymieniają się rysunkami i przechodzą labirynty.

Nauczyciel sprawdza poprawność zapisu, uczniowie dokonują zapisów ołówkiem i na bieżąco korygują błędy.