Matematyka w otaczającym nas świecie

Animator Ortograffiti: Urszula Szalacha

Klub Ortograffiti w SP nr 18 w Rzeszowie

Celem projektu było pokazanie, jak często w życiu codziennym przydaje się  matematyka. Uczniowie sami zauważyli, że mamy z nią do czynienia m.in. w sklepie, w banku, w kuchni, na przystanku autobusowym, podczas korzystania z zegarów czy kalendarzy. Pracując w grupach, przedstawili to w formie plakatów. Wykorzystali m.in. paragony, gazetki reklamowe sklepów, przepisy kulinarne, internetowe rozkłady jazdy autobusów itp. Dzięki pracy nad projektem uczniowie rozwinęli umiejętności posługiwania się zegarem, kalendarzem, korzystania z banknotów. Doskonalili też umiejętność pracy w grupie.