Matematyczny Escape Room

Animator Ortograffiti: Kamila Bartosiak

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu

Od września prężnie działamy i przypominamy materiał ze zdalnego nauczania. Pierwszy projekt zrealizowany z klasą 8 to matematyczny Escape Room. Na początku uczniowie dostali list w butelce i dzięki rozwiązywaniu zadań otrzymywali kolejne cyfry numeru telefonu, by móc stać się piratem. Zadania były w formie zakodowanych zagadek, które najpierw trzeba było odkodować, a następnie rozwiązać, a także przedstawione w postaci kodów QR. Zadania były z działu „Równania”, ale zawierały również zagadki matematyczne. Uczniowie mogli używać telefonów komórkowych co zwiększyło atrakcyjność zajęć. Pracowali w grupach.