Malowana ortografia

Animator Ortograffiti: Katarzyna Stolarczyk

Klub Ortograffiti w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego,w Krakowie

Projekt polega na wyrobieniu u dziecka tzw. czujności ortograficznej, czyli umiejętności dostrzeżenia i zastosowania w praktyce danej reguły ortograficznej. W projekcie „Malowana ortografia” dzieci poprzez zabawę, gry i interesujące zajęcia uczą się zasad pisowni. Poprzez realizację zadań projektowych chciałam też pokazać uczniom, że nauka reguł ortograficznych może być przyjemna i łatwa. Wykorzystując atrakcyjne metody, ćwiczenia, grę kolorów, humorystyczne wierszyki, układanki, malowanki, piosenki, inscenizacje starałam się żmudną naukę ortografii przekształcić w zabawę. Ważnym elementem pracy była również zasada indywidualizacji. Każdy uczeń może liczyć na wsparcie ze strony nauczyciela. Uczniowie poza wspólnymi ćwiczeniami do wykonania (np. kartami pracy) mają prawo wyboru różnych pomocy dydaktycznych według własnych zainteresowań – takich, w których najlepiej się czują (np. jeden woli rozwiązywać rebusy, inny wypełniać krzyżówkę). Praca w oparciu o projekt (jeden z elementów całorocznej pracy). Uczniowie otrzymują wklejkę z obrazkami i kolorami. Następnym etapem jest wklejanie zamiast liter obrazków (przykład ćwiczenia w załączeniu: „Zapis wyrazów – symbole”). Po kilku zajęciach w tej formie uczniowie zamiast obrazków robią kolorowe plamki w miejscu trudności ortograficznych (przykład ćwiczenia w załączeniu: „Zapis wyrazów – kolory”). Kolejnym etapem jest kodowanie wyrazów kolorami. Nauczyciel rozdaje dzieciom wyrazy, zdania, krótkie teksty, w których zamiast liter są kolorowe plamki. Zadaniem uczniów jest przepisanie ich, a w miejsce plamek wpisanie odpowiedniej trudności ortograficznej (przykład ćwiczenia w załączeniu: „Zakodowany tekst”). Uczniowie dla siebie też w ten sposób kodują wyrazy. W razie trudności korzystają ze słowników ortograficznych, aby upewnić się, czy dobrze zakodowali dany wyraz.  Oprócz w/w ćwiczeń były jeszcze np. „kolorowe dni” – kolor danej trudności ortograficznej został połączony ze „zbieraniem” wyrazów z daną trudnością.