Lizaki, łapki i frytki ortograficzne

Animator Ortograffiti: Iwona Olejarczyk

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim

Grupą docelową zajęć byli uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z klas V i VI. Zaproponowałam im twórcze, aktywizujące oraz innowacyjne działania, mające na celu rozwijanie u uczniów umiejętności ortograficznych oraz znajomości zasad ortografii.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie tworzyli lapbooki ortograficzne, frytki ortograficzne oraz bransoletki z trudnymi wyrazami. Z dużym zaangażowaniem wykonywali także ortograficzne kwiatki, łapki i lizaki.