Literowe układanki, czyli kodowanki

Animator Ortograffiti: Izabela Koźbiał-Stupińska

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 7 im. H. Sienkiewicza w Żyrardowie

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach Klubu Ortograffiti zrealizowałam z uczniami z klasy II c dwa projekty.

Projekt: Literowe układanki, czyli kodowanki
Uczniowie bawili się w układanie wyrazów i  zdań z wylosowanych liter. Pierwsza osoba losowała litery i układała z nich wyrazy zaczynające się na wylosowaną literę – tyle wyrazów, ile wylosowanych liter. Następnie tworzyła zdanie, które zapisywała na kartce. Kolejna osoba miała za zadanie ułożyć i napisać zdanie będące kontynuacją poprzedniego, ale ograniczone wylosowanymi literami. W ten sposób uczniowie tworzyli i pisali zespołowo śmieszne opowiadanie.

Projekt: Klub miłośników gier planszowych
Założyliśmy klub miłośników gier planszowych. Uczniowie stworzyli własne gry planszowe o charakterze edukacyjnym w zakresie edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Przetestowali je na sąsiednich grupach, aby sprawdzić, czy zapisane zasady gry są dla wszystkich zrozumiałe.