Listy do Bratka oraz Ortografia w muzyce

Animator Ortograffiti: Edyta Jóźwik

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Płocku

Projekt Listy do Bratka
Na szkolnym korytarzu wisi koperta, do której dzieci z Klubu Przyjaciół Bratka i nie tylko mogą wrzucać listy do Bratka. Klubowicze dzielą się z Bratkiem swoimi radościami, ale też proszą o radę w różnych kwestiach. Oczywiście Bratek odpowiada na każdy list.
W Klubie funkcjonuje również Pamiętnik Bratka, gdzie uczniowie, dbając o poprawność ortograficzną, zostawiają swój wpis.

Projekt Ortografia w muzyce
W każdą środę uczniowie klas młodszych spotykają się na zajęciach w ramach Klubu Przyjaciół Bratka. Siadamy w kręgu. W rundce wstępnej każdy wybiera kartę z serii Empatio i opowiada, z jakimi emocjami przychodzi. Dzieci kolejno przekazują sobie pacynkę Bratka, dzieląc się swoimi przeżyciami. Następnie czytamy bajkę dostosowaną do problemów dzieci z Księgi Bratka. Po tym czasie dzieci siadają w grupach i wykonują zadania przygotowane przez Bratka. Jednym z nich było wycięcie nutek i zapisanie na nich wyrazów z trudnością ortograficzną. Wyrazy te musiały być związane z muzyką. I tak powstała cała gama.